0 Στοιχεία

Eλένη Σκούρτου

Η Ελένη Σκούρτου είναι Καθηγήτρια Γλωσσικής & Πολιτισμικής Πολυμορφίας στο Σχολείο στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διδάσκει και ερευνά στις γνωστικές περιοχές: διγλωσσία, προφορικότητα και γραπτός λόγος, γραμματισμός & πολυγραμματισμοί, δημιουργία νοήματος σε πολυγλωσσικά περιβάλλοντα, εργαλεία, κείμενο. Έχει ασχοληθεί επί μακρόν με την εκπαίδευση δίγλωσσων μαθητών στο ελληνικό σχολείο, ενώ πρόσφατα επεκτάθηκε σε ζητήματα νοηματοδότησης, γραμματισμού παιδιών  και σχολικής εκπαίδευσης παιδιών Ρομά. Αυτόνομα ή σε συνεργασία, η Ελένη Σκούρτου έχει δημοσιεύσει επιστημονικά κείμενα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, έχει επιμεληθεί  συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει συντάξει εμπειρογνωμοσύνες για το Υπουργείο Παιδείας και για το Υπουργείο Εσωτερικών (μέσω του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής / ΙΜΕΠΟ).

Eλένη Σκούρτου
Διδακτική εμπειρία και παιδαγωγική θεωρία
Θέματα διγλωσσίας και εκπαίδευσης
Μετάβαση στο περιεχόμενο