0 Στοιχεία

Σωτήρης Χτούρης

Ο Σωτήρης Χτούρης είναι κοινωνιολόγος ερευνητής, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διευθυντής του εργαστηρίου Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης και επιστημονικός υπεύθυνος σε ερευνητικά προγράμματα που αναφέρονται στον Πολιτισμό και την Τεχνολογία, την Κοινωνιολογία των πόλεων και την Κοινωνιολογία των Δικτύων.

Σωτήρης Χτούρης
Max Weber, ο σύγχρονός μας
Ορθολογικά συμβολικά δίκτυα
Μετάβαση στο περιεχόμενο