0 Στοιχεία

Μωρίς Μερλώ-Ποντύ

Ο Μωρίς Μερλώ-Ποντύ (Maurice Merleau-Ponty) (1908-1961), μελετητής του Χούσερλ και ο βασικός εκπρόσωπος της φαινομενολογίας στη Γαλλία, θεμελίωσε τη θεωρία του στο σώμα και στην αντίληψη και την εξέθεσε το 1945 σε ένα μείζον φιλοσοφικό κείμενο και έργο-κλειδί για τη διακίνηση ιδεών του 20ού αιώνα, τη Φαινομενολογία της αντίληψης. Ήταν ιδρυτικό μέλος του περιοδικού Les Temps modernes μαζί με τον Σαρτρ και ανέλαβε την έδρα φιλοσοφίας στο Collège de France το 1952. Από το πρώτο του βιβλίο, τη σημαντική Δομή της συμπεριφοράς, μέχρι όλα εκείνα που δημοσιεύθηκαν μετά τον απροσδόκητο θάνατό του, αναδεικνύεται ένα έργο κυριαρχούμενο από τη φιλοσοφία της συνείδησης, βαθιά ανθρωποκεντρικό, διαποτισμένο από πολιτική δέσμευση και σε κριτική εγρήγορση απέναντι στα προβλήματα του καιρού του.

 

Μωρίς Μερλώ-Ποντύ
Φαινομενολογία της αντίληψης
Τα όρια του σώματος
Μετάβαση στο περιεχόμενο