0 Στοιχεία

Μαρία Στρατηγάκη

Η Μαρία Στρατηγάκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Υπηρέτησε την Αθήνα ως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας από το 2014 έως το 2019, ενώ από το 2009 έως το 2012 διετέλεσε Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων. Εργάστηκε (1991-1999) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Τμήμα Ίσων Ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ως Γενική Διευθύντρια (1999-2002). Σπούδασε οικονομικά, κοινωνιολογία και γυναικείες σπουδές στην Αθήνα, την Νέα Υόρκη και το Παρίσι. Το διδακτορικό της είναι στην κοινωνιολογία της εργασίας και αναφέρεται στον «Τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και τον καταμερισμό εργασίας κατά φύλο. Η Περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος». Ηταν επιστημονική υπεύθυνη των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων GEMIC με θέμα την «Φύλο, Μετανάστευση και διαπολιτισμικός διάλογος” και MIG@NET με θέμα “Μετανάστευση, Φύλο και ψηφιακά Δίκτυα”  που χρηματοτήθηκαν από το FP7 (2008-2010). Διετέλεσε Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής. 

Μαρία Στρατηγάκη
Έμφυλες προσεγγίσεις στη μελέτη της πόλης
Φύλο, μετανάστευση, διαπολιτισμικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο