0 Στοιχεία

Μίκαελ Στολλάις

Ο Μίκαελ Στολλάις (Michael Stolleis) (γεν. 1941) έχει διατελέσει, από το 1975, καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Ιστορίας του Νεότερου Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Φραγκφούρτης και ταυτόχρονα, από το 1991, διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Max- Planck για την Ιστορία του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Στο μεγάλο ερευνητικό και συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα βιβλία: Gemeinwohlformeln im nationsozialistischen Recht [Διατυπώσεις περί «κοινού συμφέροντος» στο εθνικοσοσιαλιστικό δίκαιο] (1976), Hermann Conring (1606-1681). Beiträge zu Leben und Werk [Χέρμαν Κόνρινγκ (1606-1681). Συμβολές στη ζωή και το έργο του] (1983), Geschichte des ­­öffentlichen Rechts in Deutschland [Ιστορία του δημοσίου δικαίου στη Γερμανία]: Α΄ τόμος: 1600-1800 (1988), Β΄ τόμος: 1800-1914 (1992), Γ΄ τόμος: 1914-1945 (1999), Staat und Staatsräson in der frühen Neuzeit [Κράτος και κρατικό συμφέρον στην πρώιμη νεωτερικότητα] (1990), Recht im Unrecht [Το δίκαιο υπό το καθεστώς του μη-δικαίου] (1994), Geschichte des Sozialrechts in Deutschland [Ιστορία του κοινωνικού δικαίου στη Γερμανία] (2003).

Μίκαελ Στολλάις
Το μάτι του νόμου / Εν ονόματι του νόμου
Μετάβαση στο περιεχόμενο