0 Στοιχεία

Λουκάς Τριάντης

Ο Λουκάς Τριάντης είναι αρχιτέκτονας-πολεοδόμος με μεταπτυχιακές σπουδές αστικής γεωγραφίας στο London School of Economics & Political Science και διδακτορικό δίπλωμα πολεοδομίας και χωροταξίας από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στις Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχει εργαστεί ως ειδικός επιστημονικός συνεργάτης για το δημόσιο τομέα πάνω στα νέα εργαλεία του Χωρικού σχεδιασμού, καθώς και ως μελετητής στον ιδιωτικό τομέα, μεταξύ άλλων, σε αναπτυξιακά προγράμματα για την Αλβανία. Τα πεδία ενδιαφέροντος που έχουν διαμορφωθεί σταδιακά και εκ των πραγμάτων μέσα από την ερευνητική, διδακτική και επαγγελματική του πορεία εστιάζουν στις χωρικές πολιτικές και τη διακυβέρνηση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, τις πολιτικές για τα κέντρα πόλης, καθώς και τις περιβαλλοντι­κές/ κλιματικές διαστάσεις του σχεδιασμού και της ανάπτυξης.

Λουκάς Τριάντης
Έμφυλες προσεγγίσεις στη μελέτη της πόλης
Χωρικός σχεδιασμός, θεσμικές μεταρρυθμίσεις και παγκοσμιοποίηση
Θέσεις της μνήμης
Μετάβαση στο περιεχόμενο