0 Στοιχεία

Λέανδρος Κυριακόπουλος

Ο Λέανδρος Κυριακόπουλος είναι Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, υπότροφος του Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, και διδάσκων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πεδία ενδιαφέροντός του είναι οι μουσικές κουλτούρες, το θέαμα, η κατανάλωση, οι οπτικοακουστικές τεχνολογίες και οι οικονομίες των αισθήσεων, της αντίληψης και των συναισθημάτων που διανοίγουν οι δυνατότητες της τεχνοαισθητικής και των νέων μέσων.

 

Λέανδρος Κυριακόπουλος
Αναπαραστάσεις του ανοίκειου
Πολιτιστικές Βιομηχανίες και Τεχνοπολιτισμός
Μετάβαση στο περιεχόμενο