0 Στοιχεία

Κώστας Μανωλίδης

Ο Κώστας Μανωλίδης είναι καθηγητής αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει ασχοληθεί με μελέτες κτηριακών έργων και υπαίθριων διαμορφώσεων. Το διδακτικό του έργο και τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τις υλικές και κοινωνικές παραμέτρους του δημόσιου χώρου, τις πολιτισμικές αποθέσεις στο αγροτικό τοπίο, και τις σημασιολογικές λειτουργίες της αρχιτεκτονικής υλικότητας. Έχει επιμεληθεί, μόνος ή με συνεργάτες, τους συλλογικούς τόμους Ωραίο, φριχτό κι απέριττο τοπίον (Νησίδες, 2003), Η αναπαράσταση ως όχημα αρχιτεκτονικής σκέψης (Futura, 2006) και Η διεκδίκηση της υπαίθρου (Ίνδικτος, 2009).

 

Κώστας Μανωλίδης
Εδαφολόγιο
Μετάβαση στο περιεχόμενο