0 Στοιχεία

Κώστας Α. Βρατσάλης

Ο Κώστας Βρατσάλης είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και διδάσκει Θεωρίες Μάθησης και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

 

Κώστας Α. Βρατσάλης
Μάθηση και εκπαιδευτικές πρακτικές
Μετάβαση στο περιεχόμενο