0 Στοιχεία

Θεόδωρος Β. Θάνος

Ο Θεόδωρος Θάνος είναι επίκουρος καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα: «Συμβολή σε μια κοινωνιολογία των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση στην Ελλάδα: Μελέτη των ευκαιριών πρόσβασης των κοινωνικο-επαγγελματικών ομάδων στην ανώτατη εκπαίδευση κατά τη μεταπολεμική περίοδο». Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι κοινωνικές ανισότητες και η εκπαίδευση, η εκπαίδευση και η αγορά εργασίας, η κοινωνικοποίηση στην οικογένεια και το σχολείο, η σχολική βία και η παραβατικότητα και η σχολική διαμεσολάβηση.

 

Θεόδωρος Β. Θάνος
Κοινωνιολογία των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση
Μετάβαση στο περιεχόμενο