0 Στοιχεία

Γιώργος Τσιώλης

Ο Γιώργος Τσιώλης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σπούδασε στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του ιδίου Πανεπιστημίου και συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία και τη Δανία. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και στη συνέχεια δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα μεθοδολογίας της κοινωνικής έρευνας με έμφαση στις ποιοτικές μεθόδους, την ανάλυση ποιοτικών δεδομένων, τις συνθετικές και μεικτές μεθόδους και τη βιογραφική αφηγηματική προσέγγιση. ‘Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά. Έχει επιμεληθεί δύο συλλογικούς τόμους και έχει συγγράψει τρία βιβλία.

Γιώργος Τσιώλης
Βιογραφικές (ανα)κατασκευές στην ύστερη νεωτερικότητα
Ερευνητικές υποδομές και δεδομένα στην εμπειρική έρευνα
Μετάβαση στο περιεχόμενο