0 Στοιχεία

Γιώργος Σαγκριώτης

Ο Γιώργος Σαγκριώτης είναι επίκουρος καθηγητής Νεότερης Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Γιώργος Σαγκριώτης
Δόξα και παράδοξα
Σύνορα Όρια
Θεατρικότητα και θεωρία
Αυτονομία και στράτευση
Μετάβαση στο περιεχόμενο