0 Στοιχεία

Αργύρης Αρχάκης

Ο Αργύρης Αρχάκης είναι Καθηγητής Ανάλυσης Λόγου και Κοινωνιογλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου και διδάσκει από το 1997. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται κυρίως σε ζητήματα όπως: λόγος και μετανάστευση, κριτικός γραμματισμός, κατασκευή ταυτοτήτων σε συνομιλιακές αφηγήσεις, δημοσιογραφικός λόγος, διεπιδράσεις στη σχολική τάξη, στάσεις προς διαλέκτους και μειονοτικές γλώσσες. Προσωπική ιστοσελίδα: http://philology.upatras.gr/teachers/archakis-argiris/

 

Αργύρης Αρχάκης
Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας
Ανάλυση λόγου. Θεωρία και εφαρμογές
Κριτική ανάλυση λόγου
Μετάβαση στο περιεχόμενο