0 Στοιχεία

Αναστάσιος Χαψούλας

Ο Αναστάσιος Χαψούλας είναι καθηγητής Εθνομουσικολογίας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διδάκτωρ Εθνομουσικολογίας-Συστηματικών Μουσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Georg-August στο Γκέτινγκεν της Γερμανίας και έχει κάνει σπουδές Μουσικών Επιστημών και Φιλοσοφίας στις αντίστοιχες σχολές του ιδίου Πανεπιστημίου. Η διδακτορική του διατριβή με τίτλο: Informationen über das traditionelle griechische Musikleben in Reiseberichten des 18. und 19. Jahrhunderts, έχει δημοσιευτεί από τον οίκο Orbis Musicarum (Edition Re) το 1997. Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση. Ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών εκπόνησε μεταδιδακτορική διατριβή με τίτλο Μουσικές καταγραφές μελωδιών Ξηροποτάμου Δράμας, Κ. Παπαγρηγορίου-Χ. Νάκας, 2003 Αθήνα. Έχει επίσης δημοσιεύσει τις μονογραφίες: Εθνομουσικολογία. Ιστοριογραφικές και εθνογραφικές διαστάσεις, Νήσος, 2010 και Ινδική κλασική μουσική: Ιστορικές, εθνομουσικολογικές διαστάσεις, Νήσος, 2014. Μελέτες και άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα μεθοδολογίας, στην ιστορία της ελληνικής μουσικής παράδοσης, στους μουσικούς πολιτισμούς των Αράβων και των Ινδών, καθώς και στις κοσμικές μουσικές παραδόσεις του Μεσαίωνα.

Αναστάσιος Χαψούλας
Μουσική θεωρία και μουσική πράξη στον Αραβικό μεσαίωνα.
Ινδική κλασική μουσική
Εθνομουσικολογία
Μετάβαση στο περιεχόμενο