0 Στοιχεία

Παιδικές ηλικίες σε κίνηση

40,00 

Κωδικός προϊόντος: 0413 Κατηγορία: Ετικέτες: ,

Ορέστης Διδυμιώτης,Δήμητρα Μακρυνιώτη

Ο συλλογικός αυτός τόμος αναζητά τις σύνθετες, αλ­ληλοδιαπλεκόμενες και διακρώς μεταβαλλό­με­νες πολιτικές και κοινωνικές σημασίες της παιδι­κής ηλικίας, αμφισβητώντας τα κλασικά ιδεολογή­μα­τα που την εκλαμβάνουν ως μια και ενιαία, εκτός κοινωνικού, ιστορικού και πολιτικού πλαι­σίου.
Πώς η αθωότητα και η τρωτότητα των παιδιών εισέρχεται στο δημό­σιο λόγο; Πώς συμμετέχουν στις εμπειρίες της μετανάστευσης, της φτώχειας και της πολι­τι­κής αναταραχής; Πως εν τέλει συγ­κρο­τούνται τα παιδιά ως υποκείμενα, πως επι­τελούν την παιδικότητά τους και πώς, στην πορεία, δημιουργούν ρωγμές στα καθιερωμένα όρια μεταξύ παιδικότητας και ενηλικότητας διεκδι­κώ­ντας νέους όρους ύπαρξης και ανήκειν; Τα ερωτή­ματα αυτά δίνουν το στίγμα των κειμένων που επι­λέχ­θηκαν με σκοπό να συμβάλουν σε μια επίκαιρη διεπιστημονική προσέγγιση της παιδικής ηλικίας, μιας από της πιο «αυτονόητες» όσο και αινιγμα­τικές κοινωνικές κατηγορίες.

ISBN:978-960-589-099-5      Επιμελητής:Δήμητρα Μακρυνιώτη, Ορέστης Διδυμιώτης  Εισαγωγή:Δήμητρα Μακρυνιώτη, Ορέστης Διδυμιώτης  Επίμετρο:Ορέστης Διδυμιώτης  Έτος έκδοσης:2019  Σελίδες:726    Διαστάσεις:14×21

Μετάβαση στο περιεχόμενο