0 Στοιχεία

Μαρία Βελιώτη-Γεωργοπούλου,Βασίλης Δαλκαβούκης,Γιάννης Δρίνης,Γιάννης Ζαϊμάκης,Θεόδωρος Ιωσηφίδης,Άρης Καλαντίδης,Αναστασία Καρακασίδου,Γιώργος Κρητικός,Κωνσταντίνα Μπάδα,Ανδρομάχη Οικονόμου,Χαράλαμπος Οικονόμου,Κυριάκος Σουλιώτης,Μάνος Σπυριδάκης,Δέσποινα Τσακίρη,Γιάννης Χαμηλάκης,Corine Vedrine,Ντίνα Βαϊου,Γιώργος Τσιμουρής

Στον παρόντα τόμο φιλοξενούνται δεκαεπτά κείμενα κοινωνικών επιστημόνων τα οποία προσεγγίζουν την έννοια του χώρου μέσα από την ερευνητική πρακτική και τη μεθοδολογία που προκύπτει από το σχετικό επιστημονικό ενδιαφέρον τους.Η επιλογή της θεματικής υπαγορεύτηκε από την ανάγκη προβληματοποίησης της έννοιας αυτής, στο πλαίσιο του οποίου η σημασία της ταυτότητας, της ετερότητας και της πολλαπλότητας βρίσκεται σε διαρκή διαδικασία συγκρότησης και ανασυγκρότησης με κοινωνικο-πολιτισμικούς και πολιτικοοικονομικούς όρους. Σκοπός του τόμου είναι να αναδείξει αυτή τη διάσταση της έννοιας του χώρου ως διαδραστικής ολότητας, η οποία ενέχει κοινωνικές σχέσεις που, διαμεσολαβημένες καθώς είναι από οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες, με τη σειρά τους εκβάλλουν στον διαρκή ανασχηματισμό του διαμορφώνοντας επικράτειες τόσο κοινωνικών πρακτικών όσο και επιστημονικής έρευνας.

ISBN:978-960-8392-67-0      Επιμελητής:Μάνος Σπυριδάκης      Έτος έκδοσης:2009  Σελίδες:504    Διαστάσεις:14×21

Μετάβαση στο περιεχόμενο