0 Στοιχεία

Βιοκοινωνικότητες

Θεωρήσεις στην ανθρωπολογία της υγείας

41,00 

Nancy Scheper-Hughes,Emily Martin,Margaret Lock,Michael Taussig,Joao Biehl,Jean Comaroff,Thomas J. Csordas,Veena Das,Didier Fassin,Anne Fausto-Sterling,Patricia A. Kaufert,Arthur Kleinman,Joan Kleinman,Rebecca J. Lester,David T. Mitchell,Carlos Novas,Aihwa Ong,Paul Rabinow,Rayna Rapp,Nikolas Rose,Sharon L. Snyder

Στον παρόντα τόμο διερευνώνται τα νοήματα, τα αισθήματα και οι πρακτικές πολιτισμικής οικειότητας ή αποξένωσης που συνυφαίνονται με την κοινωνική εμπειρία της υγείας και της αρρώστιας σε διαφορετικά πολιτισμικά συμφραζόμενα του σύγχρονου κόσμου. Η μελέτη της τρωτότητας και του κοινωνικού τραύματος συνδέεται με ερμηνευτικές επεξεργασίες της ψυχοσωματικής υποκειμενικότητας, της ετερότητας και των σχέσεων εξουσίας που αφορούν το φύλο, την κοινωνική τάξη και την εθνοτική ένταξη. Καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεματικών ?από τις εννοιολογήσεις του σωματικού και ψυχικού πόνου ώς τη χρήση των βιοϊατρικών τεχνολογιών, από την τελετουργική θεραπευτική ώς τις καταναλωτικές πρακτικές «φροντίδας του εαυτού», και από τη γενετική μηχανική ώς τους βιοπολιτικούς ανθρωπισμούς? δίνεται μια επισκόπηση της ανθρωπολογίας της υγείας και της βιοκοινωνικότητας.

ISBN:978-960-9535-03-8    Μεταφραστής:Μιχάλης Λαλιώτης  Επιμελητής:Αθηνά Αθανασίου      Έτος έκδοσης:2011  Σελίδες:680    Διαστάσεις:14×21

Μετάβαση στο περιεχόμενο