0 Στοιχεία

Βιογραφικές (ανα)κατασκευές στην ύστερη νεωτερικότητα

Θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα της βιογραφικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες

26,00 

Γιώργος Τσιώλης,Peter Alheit,Ursula Apitzsch,Bettina Dausien,Lena Inowlocki,Helma Lutz,Gerhard Riemann,Gabriele Rosenthal,Thomas Schafer,Fritz Schutze,Ειρήνη Σιούτη,Bettina Volter

Οι βιογραφίες αποτελούν σύνθετες κοινωνικές κατασκευές που παράγονται αφηγηματικά, και συ­νάμα πολύτιμο υλικό για τους κοινωνικούς ερευνητές. Τα κείμενα των U. Apitzsch, G. Rosen­thal, F. Schutze, P. Alheit, B. Dausien, T. Schafer και B. Volter, H. Lutz, L. Inowlocki, G. Riemann συζητούν θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα της βιογραφικής έρευνας. Δίνουν παραδείγματα από την ερευνητική πράξη σε πεδία όπως οι τροχιές της οδύνης, η μετανάστευση, η στροφή στη θρησκεία, η διά βίου μάθηση, η επαγγελματική πρακτική της συμβουλευτικής. Εμπλουτίζουν δε τον μεθοδολογικό στοχασμό για τη βιογραφική προσέγγιση, αντλώντας από σύγχρονα ρεύματα όπως η φεμινιστική σκέψη, η μετααποικιακή θεωρία, οι θεωρίες της ταυτότητας και η θεωρία του Λόγου. Το επίμετρο του Γ. Τσιώλη χαρτογραφεί τη σχετική συζήτηση και παρέχει το πλαίσιο για να τοποθετηθούν εντός του τα κείμενα του τόμου.

ISBN:978-960-9535-64-9    Μεταφραστής:Γιώργος Τσιώλης, Θεοφάνης Τάσης  Επιμελητής:Γιώργος Τσιώλης, Ειρήνη Σιούτη      Έτος έκδοσης:2013  Σελίδες:454    Διαστάσεις:14×21

Μετάβαση στο περιεχόμενο