0 Στοιχεία

Μαρία Σηφιανού

Η Μαρία Σηφιανού είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποφοίτησε από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια Reading (Ph.D.), Canterbury (Μ.Α.) και στο Εδιμβούργο (PGLELT). Οι τομείς εξειδίκευσής της είναι η εθνογραφία της επικοινωνίας, η κοινωνιογλωσσολογία, η ανάλυση λόγου και η διαπολιτισμική επικοινωνία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάλυση θεμάτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας και ευγένειας στο λόγο. Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν τα βιβλία Politeness Phenomena in England and Greece (Oxford University Press, 1992/1999/2002) και Discourse Analysis (Leader Books, 2001/αναθ. έκδοση Hillside Press, 2006). Έχει δημοσιεύσει άρθρα στα περιοδικά Language in Society, Journal of Pragmatics, Multilingua και International Journal of the Sociology of Language καθώς και σε συλλογικούς τόμους, όπως το «On the telephone again! Telephone call openings in Greek», στο Telephone Calls: Unity and Diversity in Conversational Structure across Languages and Cultures (J. Benjamins, 2002) και το «Conversational dynamics of humour: The telephone game in Greek» (Journal of Pragmatics, 2003), σε συνεργασία με την Ε. Αντωνοπούλου. Μεταξύ άλλων, επιμελήθηκε με την A. Bayraktaroğlu τον τόμο Linguistic Politeness across Boundaries: The Case of Greek and Turkish (J. Benjamins, 2001) και με τους Δ. Θεοφανοπούλου-Κοντού, Χ. Λασκαράτου, Μ. Γεωργιαφέντη και Β. Σπυρόπουλο επιμελήθηκε τον τόμο Σύγχρονες τάσεις στην ελληνική γλωσσολογία: Μελέτες αφιερωμένες στην Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton (Εκδόσεις Πατάκη, 2003).

Μαρία Σηφιανού
Κριτική ανάλυση λόγου
Ανάλυση λόγου. Θεωρία και εφαρμογές
Μετάβαση στο περιεχόμενο